Sincon - přesná strojní výroba - tapeta C
Sincon - přesná strojní výroba - tapeta B
Sincon - přesná strojní výroba - tapeta A
Sincon - odkaz o firme
Sincon - animace
Sincon - přesná CNC strojní výroba
Sincon - kontaktní informace
Sincon - referenční produkty
Sincon - strojní vybavení společnosti
Sincon - SW vybavení společnosti

Ukázky referenčních produktů naší specializované strojní výroby
Examples of some of our specialised machined products

1 , 2 , 3 ,
4
Model reklamního nápisu - Modell of a billboard
Deska s tryskami - Nozzle plate
Držáky kontaktů - Contact holder

Model reklamního nápisu pro vakuové tváření plastů


Frézováno z kompozitu (dva kusy), délka 1,8 metruModel of an Advertising Sign for Plastic Vacuum Moulding


Milled from a composite material (two pieces), 1.8 meters long

Deska s tryskami


Deska o rozměrech 1000 x 450 x 60 mm, cca 5500 tvarových děr, osazeno plastovými tryskami.Nozzle Plate


Plate dimensions 1000 x 450 x 60 mm, approximately5500 shaped holes,
fitted with plastic nozzles.


Držáky kontaktů


Jedny z nejmenších našich výrobků - nerezová destička 2x2 mm, tloušťka 0.6 mm, frézovaná tvarová drážka do hloubky 0.3 mm.Contact Holder


One of our smallest products – a stainless steel plate 2x2 mm in size, 0.6 mm thick and a milled shaped groove 0.3 mm deep.