SW vybavení společnosti /SW Company

CAD systém Solidworks

3D modelář, možnost zpracování mnoha různých formátů (namátkou např. IGES, STEP, ACIS, Parasolid, atd...)CAM systém SolidCAM frézování


plně integrované řešení pro Solidworks, které maximálně těží z jeho schopností a možností. Umocňuje možnosti našich 5-ti osých strojů.CAM systém Alphacam


již poměrně zastaralé řešení, které jsme používali do roku 2008, nemá takové schopnosti jako výše uvedený, nicméně dá se využít na některé specifické - především 2,5D - operace. Navíc využíváme i modul soustružení pro některé speciální točené díly.
Solidworks CAD system


3D modelling SW capable of handling many different data formats (e.g. IGES, STEP, ACIS, Parasolid, etc.)SolidCAM CAM Milling System


A fully integrated solution for SolidWorks which takes full advantage of SolidWorks’ abilities and possibilities. Enhances capabilities of our 5-axis machines.


Alphacam CAM System


Somewhat older software which we used up until 2008. Although it does not have as many capabilities as the other systems mentioned above, it can be used to advantage for some specific - especially 2.5D - operations. Includes a “lathe-module” which we use for some complex turned parts.

Sincon - přesná strojní výroba - tapeta C
Sincon - přesná strojní výroba - tapeta B
Sincon - přesná strojní výroba - tapeta A
Sincon - odkaz o firme
Sincon - animace
EN
CZ