Sincon - přesná strojní výroba - tapeta C
Sincon - přesná strojní výroba - tapeta B
Sincon - přesná strojní výroba - tapeta A
Sincon - odkaz o firme
Sincon - animace
Sincon - přesná CNC strojní výroba
Sincon - kontaktní informace
Sincon - referenční produkty
Sincon - strojní vybavení společnosti
Sincon - SW vybavení společnosti

Ukázky referenčních produktů naší specializované strojní výroby
Examples of some of our specialised machined products

1 , 2 ,
3
, 4
Pouzdro přístroje - Housing unit
Model / forma - Modell / Form
Nasávací dýza a redukce - Suction notule and adaptor

Pouzdro přístroje


Prototypové pouzdro elektroniky přístroje s chladícími žebry (frézováno z bloku, programováno v SolidCAM)Instrument Housing


Prototype housing for instrument electronics with cooling fins (milled from a block, programmed in SolidCAM)

Model / forma


pro vakuové tváření plastů (frézováno z kulatiny, programováno v SolidCAM)Model / Mould


A mould for vacuum moulding of plastics (milled from round stock, programmed in SolidCAM)

Nasávací dýza a redukce


Speciální díly pro analýzu proudění (tvarové soustružení, frézování, programováno v AlphaCAM)Suction Nozzle and Adaptor


Special components for flow analysis (contour turning, milling, programmed in AlphaCAM)