Sincon - přesná strojní výroba - tapeta C
Sincon - přesná strojní výroba - tapeta B
Sincon - přesná strojní výroba - tapeta A
Sincon - odkaz o firme
Sincon - animace
Sincon - přesná CNC strojní výroba
Sincon - kontaktní informace
Sincon - referenční produkty
Sincon - strojní vybavení společnosti
Sincon - SW vybavení společnosti

Historie společnosti Sincon / Company history Sincon

<<  Sincon Technology - Hlavní strana
Historie společnosti Sincon


Naše firma byla založena v roce 1990 pod názvem Jan Lochman - SINCON. Zpočátku se zabývala obchodem v oboru přístrojové techniky a optiky, zařizováním kooperací mezi renomovanými českými a zahraničními firmami a v neposlední řadě vývojem nových přístrojů a převážně optických systémů. S rostoucí potřebou kvalitních mechanických součástí a stále problematičtějšími externími dodavateli vznikla potřeba vlastní mechanické výroby. Proto jsme v roce 2001 zřídili vlastní přesnou výrobu, která přinesla rozšíření našich činností i do oboru obrábění. Postupem času objem výroby i ostatních činností firmy natolik vzrostl, že bylo nutné oddělit část výrobně-obchodní a obchodně-vývojovou. Od roku 2008 tedy původní aktivity v oblati mechaniky a strojírenství převzala naše nová firma SINCON Technology, s.r.o.
Sincon’s History


Our company was founded in 1990 under the name of Jan Lochman – SINCON. Initially we were engaged in trading activities in the field of instrumentation and optics, in arranging collaboration between prestigious Czech and foreign companies, and not least in the development of new instruments, predominantly optical systems. With an increasing demand for high quality mechanical components and ever more problematic external suppliers of these, the need to manufacture our own parts soon emerged. For this reason, we set up our own precision manufacturing facility in 2001 which has also brought about the expansion of our activities into the field of machining. As time went by, our production volume as well as other company activities increased to such an extent that it was necessary to separate our commercial production and commercial development divisions. Hence, since 2008, our original activities in the field of mechanics and engineering were taken over by our new enterprise SINCON Technology, s.r.o.

CZ- Historie společnosti SINCON
EN - Company history Sincon